گزارش برگزاری پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی

بسمه تعالی

گزارش برگزاری پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی
پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی در تاریخ شنبه 28/10/98 ازساعت 10 تا 12 باحضور اعضای شورا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.در این جلسه دکتر حسینعلی قبادی، دکتر سید سجاد علم الهدی ، دکتر زهرا پارساپور ،دکتر ناصر الهی، دکتر مصطفی دلشاد تهرانی، دکتر سید محمد مهدی جعفری، دکتر حسن برزگر، دکتر مهدی رمضانی چابک ، دکتر علی الله اکبری،آقای رمضانعلی شیرزاد و آقای محمد علی معتضدیان حضور داشتند .
در این جلسه آقای دکتر علم الهدی رییس مرکز تحقیقات امام علی(ع)  به ارایه گزارشی در خصوص برگزاری کنگره قبل که در آبان ماه سالجاری برگزارشد  پرداخت . ایشان اشاره داشت : این کنگره در بخش های علمی و اجرایی خود به خوبی برگزار گردید.وی همچنین به تشریح ابعاد گوناگون کنگره پرداخت و اضافه کرد که درحدود 180 مقاله که شرایط لازم برای پذیرش را داشتند برای داوری ارسال شدند که در نهایت هشت مقاله داخلی و