نشست علمی مرکز: خوانش مؤلفه های تمدن ساز مبتنی بر مبانی نظری و عملی امام علی علیه السلام

نشست علمی مرکز
موضوع نشست: خوانش مؤلفه های تمدن ساز مبتنی بر مبانی نظری و عملی امام علی علیه السلام

سخنران: جناب آقای دکتر حبیب زمانی محبوب
زمان: دوشنبه 96/12/7 از ساعت 10 الی 12
سالن اندیشه

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/16735/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%A8%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8-%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B6

 
   1397/3/8 11:29

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )