سومین جلسه کمیته علمی مربوط به سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی

سومین جلسه کمیته علمی مربوط به سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی در مورخ11/9/97 از ساعت 10تا12 با میزبانی مرکز تحقیقات امام علی (ع) با حضور اعضای کمیته خانم دکتر فاطمه احمدی استاد حوزه و دانشگاه و  آقایان دکتر سید سجاد علم الهدی رییس مرکز ،دکتر حامد شیواپور نماینده دانشگاه مفید،دکتر محمد دشتی نماینده جامعه المصطفی ، دکتر مهدی رمضانی چابک نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی , دکترمحمود جنیدی جعفری هیات علمی پژوهشگاه ، دکترداود مهدوی زادگان عضوهیات علمی پژوهشگاه , سید فخرالدین مویدی معاون علمی سابق مرکز , محمدعلی معتضدیان معاون اجرایی مرکز در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای جلسه تمرکز بحث ها بر روی محورهای شش گانه فراخوان مورد تاکید قرار گرفت. اولین محور تحت عنوان تبیین مؤلفه های فرهنگ صلح در اندیشه و کنش امام علی (ع) مورد تبادل نظر قرار گرفت که با اندکی تغییر عنوان "مؤلفه های فرهنگ صلح در اندیشه و کنش امام علی(ع) " مورد تصویب قرار گرفت.
دومین محور مبانی نظری فرهنگی صلح در اندیشه و کنش امام علی (ع) نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعضاء بر این نکته اتفاق نظر داشتند که این محور بعنوان اولین محور جایگزین محور قبلی شود و کلیت آن نیز با حذف عبارت فرهنگ  پذیرفته شد.
 "مبانی نظری  صلح در اندیشه و کنش امام علی (ع)  "رابطه/نسبت صلح با مفاهیم ارزش/ دینی در اندیشه و کنش امام علی (ع) سومین محور مورد بحث کمیته علمی بود که اعضای کمیته علمی درخصوص برقراری عبارت رابطه یا نسبت و همچنین ارزش یا دینی در این محور به بحث و تبادل نظر پرداختند که در نهایت عنوان "رابطه صلح با مفاهیم ارزشی در اندیشه و کنش امام علی(ع)  "پذیرفته شد.
محور چهارم تحت عنوان بررسی شبهات پیرامون صلح طلبی امام علی (ع) باتوجه به سیره رفتاری و حکومتی ایشان نیز در عرصه نقد و تحلیل اعضای کمیته علمی قرار گرفت و قرار شد بعنوان محور اصلی حذف شود ولی در  یکی از زیر محورها قرارگیرد.
محور پنجم بررسی تطبیقی جایگاه فرهنگ صلح طلبی امام علی(ع) با اندیشمندان سایر ادیان و مذاهب از دیگر موضوعات مورد بحث بود که این محور هم ذیل عنوان "مطالعه تطبیقی فرهنگ صلح طلبی در مکتب علوی در سایر ادیان، مذاهب و مکاتب " پذیرفته شد.
آخرین محور تحت عنوان آموزه ها و سازو کارهای پرهیز از جنگ در اندیشه و کنش امام علی(ع) نیز مورد تحلیل و توجه اعضا قرار گرفت که  با عنوان "مناسبات جنگ و صلح در اندیشه و سیره امام علی (ع)  " پذیرفته شد.این جلسه به عنوان آخرین جلسه و پایان کارکمیته محسوب میشود که مصوبات آن برای تایید نهایی در دستور کار دومین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره قرار خواهد گرفت .
 
   1397/9/14 09:47

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.3/10 (تعداد آرا 37 نفر )